Pravidla soutěží

 1. Obecná ustanovení
 2. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
 3. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Mandy produkty s.r.o., zapsaná v obchodním C 261021/MSPH Městský soud v Praze (dále jen „organizátor“).
 4. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
 5. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
 7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 8. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 9. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
 10. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
 11. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi.
 12. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
 13. Mechanismus soutěže
 14. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
 15. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře, nebo zaslány pomocí FB zprávy v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
 16. Výhry a jejich předání
 17. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
 18. Každý výherce bude informován o výhře na Facebookových stránkách @FitvitaminyCZ 
 19. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora, nebo po domluvě s výhercem zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
 20. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
 21. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na adrese: https://www.fitvitaminy.cz/pravidla-souteze